PANDEMILAGEN – Hur påverkar det oss? 
Sveriges regeringen har nu antagit en ny lag (Pandemilagen) och tillsammans Folkhälsomyndigheten kommit fram till dessa nya föreskrifter och allmänna råd, där man bland annat fastslår att ”varje besökare, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan” (3§). Under 2§ specificeras nu arrangörernas skyldigheter: 1. Beräkna det maximala antalet besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet). Svar från Fight Club Ängelholm: • Lokalyta 250kvm ger oss ett maxantal på 25 stycken tränade + max 5 instruktör/er dvs. 30 personer 2. Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts. Svar från Fight Club Ängelholm: • Uppmätning av antal kvm delat med 10 3. Tydligt anslå maxantalet. Svar från Fight Club Ängelholm: • Skylta upp med maxantalet tränande både på entrédörren samt i lokalen. 4. Säkerställa att maxantalet inte överskrids. Svar från Fight Club Ängelholm: • Vi tar in maximalt 25 tränande + instruktör/er dvs. max 30 personer får vistas i lokalen samtidigt. • Entrédörren kommer vara låst och öppnas av ansvarig instruktör. • I första hand är det medlemmar som släpps i lokalen och där efter nya tills vår kvot på 25 stycken uppnås. • Insläppet baseras på turordning genom köbildning. • Användning av klickers-räknare vid insläpp. • Enbart tränade och instruktörer får komma in dvs. ingen publik får vistas i lokalen. 5. Informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas. Svar från Fight Club Ängelholm: • Tvätta händerna ofta. Använd tvål och vatten eller handsprit. • Håll säkert avstånd till andra som hostar eller nyser. • Använd munskydd när det inte går att hålla fysiskt avstånd. • Rör inte vid ögon, näsa eller mun. • Håll för näsan och munnen med armbågsvecket eller en näsduk när du hostar eller nyser. • Stanna hemma om du känner dig sjuk. • Uppsök sjukvård om du har feber, hosta och svårt att andas. (Ovanstående skriver vi ut och sätter upp i klubblokalen). 6. Erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion. Svar från Fight Club Ängelholm: • Utplacering av handsprit vid entré, anslagstavla och glasdisk. • Tvål och vatten finns i våra två toaletter där vi även kompletterar med handsprit. 7. Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit. Svar från Fight Club Ängelholm: • Se punkter 1-9. 8. Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna. Svar från Fight Club Ängelholm: • Vi har utsett 5 kontrollanter som är ansvariga att samtliga punkter i detta dokument följs för att förhindra vidare spridning av Covid-19. o Martin Eisengarten, Mattias Ljungbeck, Calle Tilly, Songsak Laodee, Sebastian Rodriguez 9. Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren. Svar från Fight Club Ängelholm: • De utsedda kontrollanterna håller sig uppdaterade och rapporterar direkt till styrelsen.


Tillbaka