Svenska mästare/mästarinnor som tävlar/tävlat för Fight Club Ängelholm
 
Abo Semaoi
Alex Bring Palm
Anton Wall
Cecilia Albrektsson
Charlotte Berggren
Christoffer Johansson
Emil Hossen
Fredrik Holmgren
Henrik Ejlertsson
Jan-Olof Åhlander
Jenny Olsson
Lucas Byrlén
Maria Persson
Martin Eisengarten
Olle Blomqvist
Peter Hallengren
Sead Cecunjanin
Sebastian Rodriguez 
Simon Eckerlo
Sebastian Rodriguez 
Therese Gunnarsson
Thomas Svensson

Tillbaka